EKO OPREMA


Megabox B- kutija od 85 litara u koju se odlaže medicinski i infektivni otpad.

Megabox B

Dimenzije su: 34,5x42x58 - visina x širina x dužina.

Zatvaranje poklopca se vrši ručkama sa strane koje ne dozvoljavaju rasipanje otpada prilikom transporta. Na dnu kutije se nalaze točkići.